Intel | QSFP+

Optics Intel QSFP+ E40GQSFPSR-OSI 40GBASE-SR QSFP+ Transceiver 850nm 400m Multi Mode MPO/MTP E40GQSFPLR-OSI 40GBASE-LR4 QSFP+ Transceiver 1270, 1290, 1310, 1330nm 10km Single Mode LC