Gigamon | XFP

Optics Gigamon XFP XFP-502-OSI 10GBASE-SR XFP Transceiver 850 300m Multi Mode Duplex LC XFP-503-OSI 10GBASE-LR XFP Transceiver 1310 10km Single Mode Duplex LC XFP-504-OSI 10GBASE-ER XFP Transceiver 1550 40km Single Mode Duplex LC XFP-505-OSI 10GBASE-ZR XFP Transceiver 1550 80km Single Mode Duplex LC